Основана во 1947:
P.W. Weidling & Sohn
Paul Wilhelm Weidling

Историја:
1947 TOOLS
1957 Chemical products
1967 Stripping tools

WEICON Нови Производи за 2023

 • Епоксиди
  • Пластичен метал
  • Кит за поправка на цевки
  • Кит за поправка на транспортни ленти
  • Кит за итни поправки
  • Стик за поправка
  • Ленти за поправка
 • Полиуретани
 • Структурни акрилни лепила
 • WEICONLOCK® - Анаеробни лепила и заптивки
 • Изработување на заптивки
 • Plast-o-Seal®
 • PTFE Конец за заптивање DF175
 • Лак за бележење на навртки
 • Цијаноакрилатни лепила
 • О-Ринг кит
 • MS-Полимери - Flex 310 M®
 • Полиуретани
 • Силикони
 • Монтажни ленти/траки
 • Контактни лепила - GMK 2410/2510
 • Површински и антикорозивни премази
 • Чистачи и одмастувачи
 • Заштита и одржување
 • Растворувачи и агенси за ослободување
 • Подмачкувачи и мултифункционални масла
 • Адхезивни подмачкувачи
 • Спреј маст
 • Спреови за монтажа
 • Адхезив спреј
 • Специјални спреови
 • Антикорозивни премази за површини
 • Чистачи и одмастувачи
 • Заштита и одржување
 • Растворувачи и агенси
 • Подмачкувачи и повеќенаменски масла
 • Специјални технички течности
 • Anti-Seize
 • Масти за сите намени со високи перформанси