Преземете брошура:

Зошто ТЕРМОПЛАСТИКА во Индустрија?

 • Одлична отпорност на високи концентрации на хемикалии
 • ​Одлична отпорност на многу агресивни хемиски производи
 • Нема надворешна корозија и добра отпорност на абразија
 • Голема робустност и мала тежина
 • Добра механички отпорност
 • Едноставни за одржување
 • Сертификати за прехрана и питка вода
 • SAFI вентилите се одобрени од TOTAL

Животна Средина

 • ​Третман на вода
 • Индустриски процесни води
 • Третирање на отпад и рециклирање
 • Постројки за рециклирање

Хемиска Индустрија

 • Производство на хемиски суровини
 • Полимерна индустрија
 • Фармација
 • Бои и лакови
 • Детергенти

Транспорт / Складирање

 • Производство на IBCs
 • Производство на 1000L+ танкови
 • Производство на Flexitanks
 • Постројки за складирање на хемиски производи
 • Дистрибуција на хемиски производи

Рударство

Рудници за:
 • Бакар
 • Цинк
 • Никел
 • Ураниум
 • Фосфат
 • Калиум
 • Злато

Површински Третман

 • Metal pickling
 • Metal plating
 • Галванизација
 • Производство на фотоволтаични панели
 • Полупроводници
 • Производство на стакло

Прехрана

Прехрана
 • CIP (Системи за прочистување)
 • Производни процеси
 • Производство на саламура
 • Третирање на отпадни води
Кланици
Пијалоци
 • Вино, сода, производство на слад
 • Опрема за чистење
 • Третирање на вода
Сертификат за прехрана и питка вода

Енергетика

Централи
 • Деми вода
 • Дескалација и третман
 • Десоленизација
 • Третирање на вода
 • Системи за натријум хипохлорид
Обновливи енергија

Земјоделие

 • Производство на системи за прскање на земјоделски култури
 • Производство на системи за чистење
 • Прозводство на батерии

Рафинерии / Нафта & Гас

 • Платформи
 • Постројки за екстракција
 • Рафинерии