Relianeering AB е Шведска технолошка и консалтинг компанија која се базира на долги години искуство во иновативниот развој и технолошки решенија.
Relianeering е вашиот сервисен и партнер во одржувањето со поврзување на знаењето околу глобусот на умен и ефикасен начин.
Со овозможен достап до најновите технологии вие можете само да профитирате од користењето на програмата за следење на динамичката состојба машинските апликации на едноставен и лесен начин.

ИНФОРМАЦИЈАта која ви ТРЕБА

Веднаш достапна препорака за одржување, базирана на динамичката состојба на машината во 9 едноставни чекори, за да се намали ризикот од несакано застанување на машината.

ReSES.net Платформа

ReSES.net обезбедува CBM (Condition Based Maintenance) информација и препораки за активности до тимот за одржување. Ова го поедноставува процесот на одлучување и го намалува ризикот од непланирани застои во производството.
Корисниците на платформата добиваат:
 • Препораки за преземање на активности, засновани на
 • Динамичката состојба на вибрации на машината, дефинирана од
 • Откриени шаблони на дефекти.
Дизајнот на ReSES.net ги комбинира модерните технологии IoT (Internet of Things) и ML (Machine Learning) со традиционалното собирање на податоци од лице место и анализа на податоците од сертифицирани специјалисти за дијагностика на вибро состојбата.
19491Анализи
56Компании
2545Машини
12053Мерни точки
106709Мерења

Тестирајте пред да инвестирате!

СА2М Relianeering нуди единствена можност за тестирање на платформата ReSES.net и ваша проценка како таа функционира и што ќе добиете пред да донесете одлука за инвестирање.

Изберете 3 машини и собирајте податоци за 3 недели.

Ние ќе ви обезбедиме бесплатни RQ столпчиња и SES логер. Сè што треба да направите е да скенирате и притиснете едно копче.

Информација

(податоци за вибрациите на машината преточени во активности за одржување)

Достапна секогаш и секаде

Платформата ReSES.net се фокусира на потребите на тимот за одржување да работи базирано на податоци. Корисниците имаат 24/7 пристап од која било локација со интернет конекција.


Корисниците автоматски добиваат е-пошта по завршувањето на анализите. Тимот за одржување може лесно да ги најде потребните информации за машините и да донесе паметни одлуки врз основа на:

 • Машински CM препораки и наоди

 • Историја на CM на машината

 • Споредба на статусот CM помеѓу одделенијата на компанијата

 • Тековен и минат статус на локација(и) на кој било конкретна дата и трендови на статусот на страницата CM


Корисникот може да обезбеди брзи и едноставни повратни информации за дадените препораки и наоди. Платформата ReSES.net овозможува извоз на податоци и информации во CSV формат за понатамошни анализи во CMMS или други дигитални системи. Корисникот секогаш може да го преземе извештајот за статус CM за функционална локација во PDF.

Како платформата ReSES.net испорачува СВМ информација?

Платформата ReSES.net е изградена за да ги следи упатствата на ISO и препораките на маринската индустрија за CBM.
 • Корисникот ја дефинира листата на машини.
 • Специјалистот за CM на ReSES.net предлага:
  • Модели ReSES.net (над 300)
  • Распоред на собирање податоци
 • Корисникот обезбедува податоци за машината и нејзините компоненти (брзина, моќност, лежишта итн.)
 • Експертскиот тим на Relianeering ја гради СМ хиерархијата и испорачува пакет со CM Мерни Точки за машината (RQ-CS-x** со ознака за локација на CM мерна точка).
 • Корисникот или тимот или партнерот на Relianeering ги инсталираат CM мерните точки на машината
 • Секој Понеделник корисникот добива е-пошта со список на машини за собирање податоци во тековната седмица.
 • Корисникот собира податоци со SES логерот.
 • Корисникот ги пренесува собраните податоци во облакот.
 • По добивањето на податоците, специјалистите на ReSES.net CM добиваат известување и започнуваат со анализи на податоци.
 • По комплетирањето на анализата веќе следниот ден корисникот добива известување и може да ги провери извештаите.

Што треба корисникот да нарача за да добие СВМ информација?

ReSES.net платформата е едноставна и транспарентна без никакви скриени трошоци.
Трошоците за имплементација (CAPEX) ги вклучуваат следниве компоненти:
 • CM мерни точки (привезоци со UID) RQ-CS-x каде x е B – сина, P -виолетова, O – портокалова. Бројот на RQ-CS-x се одредува врз основа на моделите ReSES.net
 • Надоместок за генерирање на функциски модел - машина
 • Инсталација на CM точки
 • SES Logger
Складирањето, пристапот и информациите на податоците (OPEX) се засноваат на годишни надоместоци и надоместоци по анализа. Складирањето на податоците и пристапот вклучува:
 • Годишна претплата за локацијата.
 • Годишна претплата за корисникот. (Неограничен број на сајтови)
Надоместокот за дијагностика (извештај) се заснова на завршени анализи на податоците и се дефинирани зависно од комплексноста на моделите на ReSES.net CM и се поделени во четири ценовни категории:
 • Кратко
 • Просечна
 • Долго
 • Дополнително

Собирање на Податоците

Веродостојните податоци се клучен дел од процесот на анализа на податоците.
Relaineering AB разви едноставен, лесен и паметен логер (SES) што секој може да го користи за собирање на податоци.

Процесот на собирање податоци е брз и лесен.
Одете до машината:
 • Прикачете го сензорот на CM мерната точка
 • Скенирајте го CM Point UID (единствен идентификатор) со SES логерот
 • Притиснете го копчето и завршивте!
Апликацијата ReSES Communicator автоматски ќе ги пренесе сите податоци до облакот.

Платформата ReSES.net ги елиминира традиционалните „рути“ и потребата да се гледа на екранот на уредот и да се движите низ долгите хиерархиски поставки.
Платформата ги препознава мерните точки и повеќе не треба да се грижите за редоследот на собирање на податоци на машината.
Корисниците автоматски се известуваат преку е-пошта за машините кои доспеваат или доцнат во наредната седмица.

ВАЖНО: На корисникот не му е потребна интернет врска за да собира податоци или да креира било какви „рути со поставки“. Откако ќе се соберат податоците, корисникот се поврзува на Интернет за да ги испрати податоци до облакот.

Анализа на Податоците

ReSES.net платформата ги обработува податоците собрани со SES logger и се комбинира на паметен начин во групи.
СМ специјалистот на прв поглед го гледа бројот на собрани CM мерни точки од податоци за анализа.
ReSES.net  ги поддржува следниве алатки за трансформирање на податоците во информација:
 • Преглед на мултипараметриска табела и трендови со традиционални и ML аларми
 • Спектри: брзина, забрзување со sE (smart Enveloping) со фреквенции на машинските компоненти
 • Сигнал во временски домен опции за репродукција и преслушување
 • rE Graph – график со единечна карта во боја кој дава детална слика за нискофреквентните модулации во сигналот за забрзување на вибрациите
 • sH Graph – интелигентен графикон за споредба на спектрите и временските сигнали
 • Брз пристап до сите наоди за која било одредена машина
 • Лесен начин за споредба на машините со користење на повеќе јазичиња на прелистувачот
 • Едноставна документација на наодите и препораките