Станици за Пречистување и Полнење

За апликации и системи за греење. Исто така, соодветни за системите за ладење кај CNC машините или пак за прочистување на топлинските разменувачи.

Пумпи за Производство на Биогас

Без ралика на начинот на производство на био гас, ZUWA го има вистинското и професионално решение за пумпи, од довод на вода до полнење на колата за ладење.

Системи за Вшмукување со Пумпи

Едноставно и ефективно решение за вшмукување на поплавени подрачја со помош на овие системи. Имаме соодветни решенија за различни ситуации.
 

AdBlue Системи за Полнење

AdBlue ги неутрализира штетните за човекова околина оксиди на азот, кои дизел моторите ги емитираат и до 90%. Zuwa системите за полнење нудат одлични решенија за овој проблем.

Пумпи за Бор-Машини

Мала, лесна и преносна - секогаш спремна за употреба. Изведба на пумпа со употреба на стандардна бор-машина за да ја задвижи.

Елиминирање на Полски Штетници

Еколошки, сигурен и едноставен начин за елиминирање на полските штетници - стаорци.