Пумпи

Решение за секоја примена - овде ќе најдете повеќе наменски пумпи, маслени пумпи, центрифугални и PTO пумпи.

HVAC Пумпи за Прочистување

Поради нивната робустна конструкција, ZUWA системите за полнење и прочистување на соларни колектори, топлински пумпи, панелни грејачи, се погодни за примена на лице место.

Заштита на Растенија

Распрскувачи за заштита на растенија, култивација и ѓубрење: резервоари со различна големина, трајни решенија на пумпи со регулација на притисок со бај-пас, за сите терени.

Прибор / Аксесори

Нудиме голем асортиман на прибор и резервни делови за нашите пумпи и прскалки.

Останати производи