Сите вести

Актуелно

Новите Loctite Хибридни Лепаци

Новите Универзални Структурни Лепаци на Loctite Овозможуваат Неограничени Можности во Поправките и Оддржувањето во Индустријата

Прочитај повеќе

Интегрирани Решенија за Работниот Век на Опремата

Во пракса е покажано дека најмалку 80% од вкупната цена на чинење на индустриската опрема во работниот век (Life Cycle Cost), се акумулира по набавката и инсталацијата.

Прочитај повеќе