Поставување на Проактивниот План на Вистинското Место

Со поставување на редовниот план за одржување и имајќи прецизни податоци за опремата, компаниите може да имплементираат „акционен план“ во случај на настанување на неочекуван проблем во производството.Број #1 Цел: Зголемување на Доверливоста