Зошто ТЕРМОПЛАСТИКА во Индустрија?

 • Одлична отпорност на високи концентрации на хемикалии

 • ​Одлична отпорност на многу агресивни хемиски производи

 • Нема надворешна корозија и добра отпорност на абразија

 • Голема робустност и мала тежина

 • Добра механички отпорност

 • Едноставни за одржување

 • Сертификати за прехрана и питка вода

 • SAFI вентилите се одобрени од TOTAL

Превземете брошура:

Животна Средина Екологија

Третман на вода

 • Питка вода
 • Отпадни води
 • Мобилни системи за третирање на води
 • Десоленизација


Индустриски процесни води

 • Филтрација на влезни води
 • Третман на индустриски води
 • Gas scrubbers


Третирање на отпад и рециклирање

 • Landfills and gas collection
 • Incineration plant
 • Recycling facilities


Gas Fume Scrubbers

Геотермални води

Хемиска Индустрија

Производство на хемиски суровини

 • Производство (chlore alkali, sulphuric acid, …)
 • Полимерна индустрија


Production of fine and derived chemical products

 • Fine chemicals
 • Фармација
 • Бои и лакови
 • Детергенти
 • Прајмери и основни бои

Транспорт / Складирање

Производство на IBCs

Производство на 1000L+ танкови

Производство на Flexitanks

Постројки за складирање на хемиски производи

Дистрибутери на хемиски производи

Рударство

Рудници

 • Бакар
 • Цинк
 • Никел
 • Ураниум
 • Фосфат
 • Калиум
 • Злато


Процеси

 • Лужење
 • ISL
 • Екстракција
 • Electrowinning
 • Acid plants

Површински Третман

 • Metal pickling
 • Metal plating
 • Галванизација
 • Производство на фотоволтаични панели
 • Полупроводници
 • Производство на стакло
 • Одмастување

Прехрана

Прехрана

 • CIP (Системи за прочистување)
 • Производни процеси
 • Производство на саламура
 • Третирање на отпадни води


Кланици

Пијалоци

 • Вино, сода, производство на слад
 • Опрема за чистење
 • Третирање на вода
 • Сертификат за прехрана и питка вода

Енергетика

Power plants

 • Деми вода
 • Anti-scaling treatment
 • Amibia treatment
 • Electrochlorination
 • Десоленизација
 • Третирање на вода
 • Системи за натријум хипохлорид


Waste to energy

 • Метан
 • Биогас

Земјоделие

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА:BIOQUELL, HONEYWELL, JOHN DEERE, EXEL INDUSTRIES, MEBCO
 • Производство на системи за прскање на земјоделски култури
 • Производство на системи за чистење
 • Прозводство на батерии


Останати

 • Производство на медицинска опрема
 • Производство на опрема за бањи и спа
 • Производство на фонтани

Рафинерии / Нафта & Гас

Offshore plateforms and on shore extractions

 • Electrochlorination
 • Waste water, drinking water, demineralized
 • water skids
 • Prevention of contamination of the marine
 • environment


Рафинерии

 • Alkilation process
 • Dozing plants
 • Scrubbers
 • Treatment of effluents


Utilities

Chemical injection skids

FPSO

 • Sodium hypochlorite processing