Вашиот експерт за индустриски лепаци, заптивни маси и функционални премази


LOCTITE е Хенкеловиот проверен бренд  на лепаци. заптивни маси и премази со високи перформанси за примена во индустрискиот инженеринг.
BONDERITE производите представуваат водечка технологија за подготовка на површини и процесни решенија создавајќо за вас конкурентна предност во индустриското производство.
TECHNOMELT е Хенкелов водечки бренд за т.н. hotmelt лепаци кои се направени да даваат најдобри резултати во производните процеси на нашите клиенти и нивните финални производи.
TEROSON е Хенкелов водечки бренд за лепење, заптивање, премачкување и засилување со примена во поправката и одржувањето во автомобилската индустрија.
 • Незаменлив!
  Професионален избор!

  LOCTITE 55

 • LOCTITE 7063

  Универзален чистач.

  Чисти, одмастува и подготвува површини за лепење.

  Одстранува масти, масла, мазива и метални струготини од сите површини.

 • Силиконска самоналегнувачка лента, без потреба од подготовка на подлогата.
  Отпорна на вода, нафтени деривати, масла, киселини, UV зрачење.
  Може да се користи на влажни, валкани и масни површини.
  Може да се користи како изолација на електрични водови, до 158 kV/cm напонска пробојност.
  Може да се користи за бандажирање на цевки под притисок.

  LOCTITE 5075

Забелешка:

Прикажан е само дел од асортиманот на HENKEL GI.
За секој производ постои линк до официјалната интернет страница на HENKEL Loctite од каде можете да ги симнете TDS и MSDS документите.
Многу повеќе можете да најдете на: http://www.loctite.mk/, или контактирајте го експертскиот тим на СА2М.

Loctite® производи за одржување на машини и опрема

Осигурување на навојни споеви

Зошто да користите LOCTITE производи за осигурување на навојни споеви?

LOCTITE производите за осигурување на навојни споеви спречуваат самопопуштање и го обезбедуваат навојниот спој од вибрации и оптоварување. Тоа се течности со низок вискозитет кои во потполност ги пополнуваат зазорите помеѓу спарените навои, истовремено ја елиминираат и нагризувачката корозија која ја создава склопот.

Loctite® 243

 • Осигурување навои со средна цврстина. Демонтажен спој.
 • За навои до М36.
 • Работна температура од -55ºC до +150ºC.

Loctite® 2701

 • Осигурување навои со висока цврстина.
 • За навои до М30.
 • Работна температура од -55ºC до +150ºC.

Loctite® 268

 • Осигурување навои со висока цврстина.
 • Стик за едноставна употреба за сите метални навојни споеви.
 • За навои до М50.
 • Работна температура од -55ºC до +150ºC.

Loctite® 222

 • Осигурување навои со ниска цврстина.
 • Едноставна демотажа и употреба за сите метални навојни споеви.
 • За навои до М36.
 • Работна температура од -55ºC до +150ºC.

Течни метали

Зошто да користите LOCTITE смеси наполнети со метал?

LOCTITE течните метали се смеси наполнети со метал и се нудат како решение за санирање на проблеми настанати со механички оштетувања, вклучувајќи пукнатини во куќиштата, изабени жлебови во осовините и прстените, оштетени цилиндрични делови и др. LOCTITE течните метали се користат за поправка и обнова на оштетените делови без потреба за загревање или заварување, штедат време и се многу поевтина алтернатива на традиционалните методи, лесно се применливи и даваат подобра отпорност на притисок со дополнително заштитно дејство.

Loctite® 3430

 • Двокомпонентен епоксиден лепак за општа намена.
 • Провиден и отпорен на вода.
 • Време на лепење 15 мин.
 • Работна температура до -55ºC до +100ºC.

Loctite® 3463

 • Течен метал во стик за поправка
  на пукнатини и оштетени делови.
 • Идеален за брзо заптивање на резервоари и цевки.
 • Работна температура до +120 ºC.

Loctite® 3474

 • Двокомпонентен епоксид наполнет со метал.
 • Висока отпорност на абење.
 • Време за работа 45 мин.
 • Време на зацврстување 180 мин.
 • Работна температура до -20ºC до +190ºC.

Loctite® 3479

 • Двокомпонентен епоксид наполнет со голема количина алуминиум.
 • За поправка на алуминиумски делови - одливок, навои и сл.
 • Време за работа 40 мин.
 • Време на зацврстување 150 мин.
 • Работна температура до -20ºC до +190ºC.

Моментни лепаци

Зошто да користите LOCTITE лепаци за инстант лепење?

Цијаноакрилатите се лепаци за моментно лепење кои зацврстуваат многу брзо кога се нанесени помеѓу површините. Влажноста на подлогата ја придвижува реакцијата на зацврстување која се развива од површината кон средината на лепениот слој. Цијаноакрилатите се погодни за лепење на мали површини и зацврстнуваат многу брзо. Пополнуваат многу мали зазори и поради тоа побаруваат точно подесени делови. Нивното налегнување на повеќето подлоги е одлично а и отпорноста на смолкнување е многу добра. Не би требало да се користат на калено стакло или полирана ќерамика, но може да се употребуваат на GRP пластика.

Loctite® 401

 • Универзален цијаноакрилен лепак за дрво, гума, пластика, метал, кожа, керамика, плута.
 • Работна температура од -40ºC до +120ºC.

Loctite® 406

 • Цијаноакрилен лепак за гума и пластика.
 • Работна температура од -40ºC до +120ºC.

Loctite® 435

 • Одлична отпорност на големи оптоварувања и смолкнувања.
 • Лепи пластика, гума, метал, порозни и кисели површини.
 • Добра отпорност во влажни средини.

Loctite® 454

 • Универзален цијаноакрилен лепак во гел за хартија, дрво, плута, пена, пластика, метал и кожа.
 • Работна температура од -40ºC до +120ºC.

Заптивање на рамни површини

Зошто да користите LOCTITE производи за рамно заптивање?

Заптивките се користат за создавање на непропусни препреки за да се спречи протекување на течностите или гасовите. За успешно заптивање на рамни површини неопходно е заптивката да остане цела во текот на работниот век, мора да биде отпорна на течности и/или гасови, мора да биде температурно стабилна и да ги издржи притисоците на кои е изложена. LOCTITE  производите за рамно заптивање се самоформирачки заптивки кои обезбедуваат совршено заптивање на компонентите, со максимален директен контакт со површината со елиминирање на корозијата на површината на прирабницата. Веднаш по монтажата се формира заптивка која е отпорна на ниски притисоци и во целост ќе зацврсти во рок од 24 часа создавајќи спој кој нема да се собира, пука или да попушти.

Loctite® SI 5910

 • Заптивање на метални, пластични и обоени делови.
 • Зазор до 0,5 - 0,6 мм. Демонтажен спој
 • Работна температура од -55 ºC до +200ºC.
 • Атест за заптивање во прехрамбена индустрија.

Loctite® 510

 • Заптивање на метални површини.
 • Зазор до 0,4 мм. Демонтажен спој.
 • Работна температура од -55 ºC до +200ºC.
 • Атест за заптивање во прехрамбена индустрија.​

Loctite® 518

 • Заптивање на метални површини.
 • Зазор до 0,3 мм. Демонтажен спој.
 • Работна температура од -55 ºC до +150ºC.
 • Атест за заптивање во прехрамбена индустрија.​

Loctite® 577

 • Заптивање на цевни навои до 3”. Демонтажен спој.
 • Работна температура
  од -55 ºC до +150 ºC.
 • Атест за заптивање во прехрамбена индустрија, атест за заптивање гасни инсталации, DVGW атест.

Прицврстување на цилиндрични метални делови

Зошто LOCTITE маси за прицврстување на цилиндрични делови?

LOCTITE производите за прицврстување ги осигуруваат лежиштата и останатите цилиндрични делови во куќиштата или на осовините. Тие постигнуваат способност на максимален пренос на оптоварување и единствена распределба на напонот. Се применуваат во течна состојба, остваруваат 100% контакт помеѓу спарените метални површини, елиминирајќи ја потребата за скапи заменски делови, долготрајна машинска обработка или употреба на механички методи. LOCTITE производите за зацврстување го пополнуваат зазорот помеѓу компонентите и зацврстнуваат во цврст прецизен склоп.

Loctite® 603

 • Прицврстување на цилиндрични делови со зазор до 0,1 мм.
 • Посебно погоден за лежишта.
 • Работна температура од -55ºC до +150ºC.
 • Време на зацврстување на челик - 8 мин.

Loctite® 620

 • Прицврстување на цилиндрични делови со висока цврстина.
 • Идеален за водилки за позиционирање во ладилници, лизгачки чаури во кукишта за пумпи, и лежишта во менувачи.
 • Работна температура од -55ºC до +230ºC.

Loctite® 638

 • Прицврстување на цилиндрични делови со висока цврстина.
 • Идеален за осовини, запчаници, ременици, пасивни метали (инокс).
 • Отпорност на смолкнување со истегнување: > 25 N/mm2.
 • Работна температура од -55ºC до +180ºC.

Loctite® 660

 • Прицврстување на цилиндрични делови со висока цврстина и зазор до 0,5 мм.
 • Идеален за поправка на изабени делови без потреба од машинска обработка.
 • Погоден за неутрализирање на зазори.
 • Работна температура од -55ºC до +150ºC.

Чистачи, прајмери, активатори

Зошто да користе LOCTITE производи за чистење?

LOCTITE производите за чистење и одмастување се многу ефикасни каде главен фактор за избор е времето на сушење, остаток, мирис и компатибилност со подлогата. Остатокот е особено важен ако постои било кој друг процес, на пример фарбање или лепење, остатокот може да го наруши тиј процес. Компатибилноста со подлогата е значајна кога станува збор за пластика.
LOCTITE прајмерите се користат за подобрување на адхезијата на подлогата и се нанесуваат пред нанесување на лепакот. За пластични подлоги (полиолефин, ПП, ПЕ) најдобро прилегнување ќе се оствари со LOCTITE 770.
LOCTITE активаторите се користат за забрзување на процесот на лепење и се додават пред лепаците а може и после нанесувањето за зацврстување на остатокот од лепакот.

Loctite® 7039

 • Спреј за чистење на електрични контакти, изложени на влага и други нечистотии.
 • Не влијае на изолацијата.
 • Чистење на електрични контакти, релеја, прекинувачи и сл.

Loctite® 7200

 • Спреј за чистење - отстранувач на заптивки.
 • Ги отстранува стврднатите рамни и стандардни заптивки за 10 до 15 мин.
 • Минимален отпад.

Loctite® 770

 • Прајмер, полиофелин.
 • Идеален за подготовка на пластични површини.
 • Обезбедува налегнување на моменталните лепаци на пластики со ниска енергија.

Loctite® 7063

 • Чисти, одмастува и подготвува површини за лепење.
 • Одстранува масти, масла, мазива и метални струготини од сите површини.​

Подмачкувачи, Anti-Seize Производи

Зошто да користите LOCTITE производи за подмачкување?

LOCTITE производите за подмачкување нудат извонредна заштита на индустриските постројки и опрема. Широкиот асортиман опфаќа органски, минерални и синтетички производи исполнувајќи ги специфичните барања на индустриска примена.

Loctite® 8011

 • Спреј - масло за подмачкување на синџири, вериги, ланци со високо температурна отпорност.
 • Подмачкување на отворени механизми, преносници, и вериги до температура од 250ºC.
 • Работна температура од -20ºC до +250ºC.
 • P1 NSF: 122978

Loctite® 8021

 • Спреј - силиконско масло.
 • Подмачкување на метални и неметални површини.
 • Погоден како средство за ослободување.
 • Работна температура од -30ºC до +150ºC.

Loctite® 8040

 • Спреј - шок замрзнување до -40ºC.
 • Ги ослободува кородираните и запечени делови со помош на ефектот на моментно замрзнување.
 • Продира директно во корозијата со капиларно дејство.
 • Универзална употреба.
 • Висока отпорност на микро организми, бактерии и габи.

Loctite® 8201

 • Повеќе наменски подмачкувач за општа употреба
 • Чисти и благо подмачкува метал.
 • Ја отстранува влагатa.
 • Штити од корозија.

LOCTITE Anti-Seize производи

LOCTITE Anti-Seize производите овозможуваат заштита во груби околини и работни услови, како на пример изложеност на екстремно високи или ниски температури и/или агресивна корозија. Истите спречуваат стругање и галванска корозија и може да бидат употребени како вградливи производи за подмачкување на нова опрема.

Loctite® 8007/8008

 • Полнење на цврсти тела: бакар.
 • Типична примена: завртки, навртки, цевки, микрометаркси навртки за кочници.
 • Штити од корозија.
 • Работна температура од -30ºC до +980ºC.
 • NLGI grade 0.

Loctite® 8009

 • Полнење на цврсти тела: графит и калциум флорид.
 • Полнење без метал.
 • Пакување со четка.
 • Овозможува извонредно подмачкување на сите метали вклучувајќи и прохром, алуминиум и меки метали до +1.315ºC.

Loctite® 8014

 • Полнење на цврсти тела: бело масло и адитиви за притисок.
 • Специјален производ во допир со храна.
 • Спречува запеченост, абење и триење кај иноксниот челик и други метални делови до +400ºC.
 • H1 NSF Reg: 123004.

Loctite® 8023

 • Полнење на цврсти тела: графит, калциум, бор нитрид и додаток против корозија.
 • Полнење без метал.
 • Има одлична способност на подмачкување, извонредна отпорност на измивање со вода и спречува галванска корозија.
 • Работна температура од -30ºC до +1.315ºC.
 • ABS одобрување.