Изберете ја вашата индустрија

Hansford Sensors дизајнира, развива и произведува широк асортиман на индустриски акцелерометри со високи перформанси, 4-20mA давачи на вибрации и додатоци за пратење на динамичката состојба на вртливи машини во различни индустриски сегменти и најразлични процесни апликации.

Метална

Цементна

Поморска

Хартија & Целулоза

Рударство

Ветерници

Прехрамбена

Фармација

Останати