Авторизиран Дистрибутер на ALFA LAVAL за Македонија, Албанија и Косово

Алфа Лавал опремата, системите и услугите се посветени за помагање на клиентите да ја оптимизираат ефикасноста на нивните процеси.
Алфа Лавал им помага на клиентите да загреваат, ладат, декантираат и трнаспортираат производи како нафта, вода, хемикалии, пијалоци, прехранбени производи, скроб и лекови.
Алфа Лавал како мултинационална корпорација тесно соработува со клиенти во речиси 100 земји во светот.

Авторизиран Дистрибутер на HAMMELMANN за Македонија

Со повеќе од 60 години искуство во water jetting индустријата, Hammelmann, основана во Германија во 1949 година, има изградено реноме за иновативност, квалитет и доверливост.
Hammelmann е посветен на купувачите да им понуди комплетно решение и широк асортиман на пумпи за вода со висок притисок, црева, додатоци и најсовремена специјализирана опрема.

Авторизиран Дистрибутер на HANSFORD Sensors за Југоисточна Европа

Hansford Sensors дизајнира, развива и произведува широк асортиман на индустриски акцелерометри со високи перформанси, 4-20mA давачи на вибрации и додатоци за пратење на динамичката состојба на вртливи машини во различни индустриски сегменти и најразлични процесни апликации.

Премиум Партнер - Авторизиран Дистрибутер на HENKEL GI за Македонија

LOCTITE е проверен избор на проектни решенија за лепење, заптивање и премачкување со високи перформанси.
BONDERITE опфаќа технолошки решенија за третман на површини кои на нашите корисници им дава конкурентска предност во производниот процес.
TECHNOMELT е Хенкелов бренд за т.н. hot melt лепаци, дизајнирани за најдобри резултати на примена во производниот процес.
TEROSON е Хенкелов бренд за лепење, заптивање, премачкување и зајакнување, во одржувањето и поправката на возила како и во производството на возила.

Авторизиран Дистрибутер на RELIANEERING Југоисточна Европа

Relianeering AB е Шведска технолошка и консалтинг компанија која се базира на долги години искуство na иновативен развој и решенија за вибро-дијагностика.

Авторизиран Дистрибутер на SAFI за Македонија, Косово и Албанија

SAFI е француски производител на пластични вентили со високи перформанси со поддршка на корисниците насекаде во светот. Нивните решенија се користат во најтешките услови на работење, како хемиската, фармацевската, нуклеарната индустрија, како и рударство и транспорт и складирање на флуиди, земјоделие и третман на отпадни води и питка вода.

Авторизиран Партнер на SAMSON за Македонија

Авторизиран Дистрибутер на ZUWA за Македонија, Албанија и Косово

70 години одличност во производство на врвни пумпи и пумпни станици за специфични, абразивни и корозивни флуиди.