ALFA LAVAL Производи и Решенија

 • Плочести топлински изменувачи со различни типови на заптивки

  Плочести топлински изменувачи кои овозможуваат ефикасен пренос на топлина во компактни услови на работење.
  Изменувачите имаат флексибилен дизајн и се лесни за сервисирање и оддржување.

 • FOODEC

  Alfa Laval Foodec асортиман на центрифугални декантери погодни за процесната индустрија на преработка на храна и пијалоци, каде се од особено значење исклучителните стандарди за хигиена.

 • LKH Центрифугални Пумпи

  Ефикасните LKH пумпи се користат за апликации за испарување, висок притисок, самовшмукување и за ситуации каде високата чистина е нужна.

Управување на Флуиди


Автоматизација


Инсталационен Материјал


Инструментација


Опрема за Мешање


Пумпи


Опрема за Чистење на Танкови


Танк Опрема


Вентили

Пренос на Топлина


Изменувачи на топол воздух


Бојлери


Горилници


Загревачи


HVAC Решенија


Плочести Топло-Изменувачи


Топло-Изменувачи со гребена површина


Цевкасти Топло-Изменувачи

Сепарација


Филтри за Автоматско Чистење


Центрифугални Сепаратори


Системи за пареа


Филтри и Цедилки


Мембрани

Процесни Решенија


Решенија за Баланс


Производство на Пиво


Отстранување на Бигор


Системи за Заштита на Животна Околина

 • Влажен систем за чистење на издувните гасови


Решенија за Полнење


Решенија за Питка Вода


Решенија за Горива


Маринска Индустрија

 • Систем за третирање и прочистување на вода

Маслиново Масло


Решенија за Производство на Протеини


Решенија за Замрзнување


Решенија за Безбедност и Заштита


Решенија за Загревање


Растително Масло