social image

Подобрување на Продуктивноста на Критичните Индустриски Ресурси со Напредни Технологии и Решенија

 • Водечки глобален добавувач на специјализирани производи и инженерски решенија

 • Водечки производител на клипни пумпи за високопритисочни индустриски процеси.

 • Дизајнира, развива и производува широк асортиман на индустриски акцелерометри со високи перформанси, давачи на вибрации, кабли, индустриски куќишта и дополнителна опрема.

 • Број #1 при избор на проектни решенија за лепење, заптивање и премачкување со високи перформанси.

 • Relianeering AB е Шведска технолошка и консалтинг компанија која се базира на долги години искуство на иновативен развој и решенија за вибро-дијагностика.

 • 70 години одличност во производството на врвни пумпи и пумпни станици за специфични, абразивни и корозивни флуиди.

 • SAFI е француски производител на пластични вентили со високи перформанси, на решенија кои се користат во најтешките услови на работење во хемиската, фармацевската, нуклеарната индустрија, како и рударство и транспорт, складирање на флуиди, земјоделие и третман на отпадни води и питка вода.

Производните постројки се соочуваат со притисок за зголемување на продуктивноста и профитабилноста на работењето кои се навидум во спротивност со реалноста за зголемување на трошоците за енергија и барањата за намалување на оперативните буџети.

Тоа е причината зошто CA2M деловниот модел оди подалеку од едноставна продажба на опрема:
 • Пакет на технологија, услуга и знаење со единствена цел за намалување на трошоците на работниот век на опремата, трошокот на инвентар, енергија и екологија.

Процесна Експертиза

Нудиме сеопфатен пристап со методолигија, алатки и технологии за проток на релевантните податоци како  дел од процесот на донесување одлуки - на ниво на опрема, работна единица или генерално, на ниво на цела производна постројка.
CA2M може да им помогне на клиентите да добијат поцелосен преглед на сите оперативни параметри:
 • Lean 6-Sigma Management

Човекот и Неговото Знаење

Дали производната постројка е во потрага да постигне ниво на ефикасност со стандардите во самиот индустрискиот сегмент или треба да се подигне ефикасноста на ниво на светска класа, CA2M може да помогне да се дефинира метриката и да се спроведат неопходните чекори за постигнување на одредени цели:
 
 • Следење на вибродинамичката состојба
 • Решенија за оддржување

Доверлива Технологија

Вкупна Цена на Чинење
Во пракса е покажано дека најмалку 80% од вкупната цена на чинење на индустриската опрема во работниот век (Life Cycle Cost), се акумулира по набавката и инсталацијата.

CA2M нуди сеопфатен пакет на услуги и решенија дизајнирани да им обезбеди на клиентите намалување на трошоците во текот на работниот век на опремата:
 • Концепт на Вкупна Цена на Чинење

Брендови

Преземете брошура...