• Подобрување на Продуктивноста на
  Критичните Индустриски Ресурси со Напредни Технологии и Решенија

 • Водечки глобален добавувач на специјализирани производи и инженерски решенија

  ALFA LAVAL

 • Број #1 при избор на проектни решенија за лепење, заптивање и премачкување со високи перформанси.

  LOCTITE

 • ZUWA

  70 години одличност во производството на врвни пумпи и пумпни станици за специфични, абразивни и корозивни флуиди.

 • Hansford Sensors

  Дизајнира, развива и производува широк асортиман на индустриски акцелерометри со високи перформанси, давачи на вибрации, кабли, индустриски куќишта и дополнителна опрема.

 • SAFI е француски производител на пластични вентили со високи перформанси, на решенија кои се користат во најтешките услови на работење во хемиската, фармацевската, нуклеарната индустрија, како и рударство и транспорт, складирање на флуиди, земјоделие и третман на отпадни води и питка вода.

  SAFI

 • Име препознатливо во светот како синоним за висококвалитетни производи, претприемачки дух и иновативност.

  SAMSON

Човекот и Неговото Знаење

Концепт на Вкупна Цена на Чинење
Индустриски Менаџмент

Процесна Експертиза

Lean 6-Sigma Management
Автоматизација и инструментација

Доверлива Технологија

Пратење на динамичката состојба
Производи и решенија за оддржување

Што можеме да направиме за вас

Човекот и Неговото Знаење

CA2M може да помогне да се дефинира метриката и да се спроведат неопходните чекори за постигнување на одредени цели:
 
 • Концепт на Вкупна Цена на Чинење
 • Индустриски Менаџмент

Интегрирани Решенија за Работниот Век на Опремата

Во пракса е покажано дека најмалку 80% од вкупната цена на чинење на индустриската опрема во работниот век (Life Cycle Cost), се акумулира по набавката и инсталацијата.

CA2M нуди сеопфатен пакет на услуги и решенија дизајнирани да им обезбеди на клиентите намалување на трошоците во текот на работниот век на опремата

Процесна Експертиза

Нудиме сеопфатен пристап со методолигија, алатки и технологии за проток на релевантните податоци како  дел од процесот на донесување одлуки - на ниво на опрема, работна единица или генерално, на ниво на цела производна постројка.

CA2M може да им помогне на клиентите да добијат поцелосен преглед на сите оперативни параметри:

 
 • Lean 6-Sigma Management Повеќе...
 • Автоматизација и инструментација

Брендови